Advertentiebeleid

Het controleproces

Vipbus-huren.be heeft ruimte beschikbaar gemaakt voor advertenties van derden. Voordat de advertenties op de website geplaatst worden, worden deze altijd gecontroleerd om te controleren of deze voldoen aan ons advertentiebeleid. Wanneer u bij ons een verzoek plaatst om een advertentie op onze website te delen wordt deze veelal binnen enkele werkdagen beoordeeld. Wanneer uw advertentie aan onze beleid voldoet plaatsen wij uw advertentie op onze website.

Algemene voorwaarden

Het advertentie beleid is toepasbaar op alle advertenties welke op vipbus-huren.be geplaatst worden.

 1. Van onze adverteerders wordt verwacht dat zij alle toepasselijke wet- en regelgeving begrijpen en naleven. Wanneer dit niet wordt nageleefd kunnen hier consequenties aan verbonden worden.
 2. Wij behouden ons het recht om naar eigen inzicht een advertentie af te wijzen.
 3. Het beleid met betrekking tot het plaatsen van advertenties kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beperkte inhoud van advertenties

Content welke wettelijk of cultureel gevoelig is kan enkel geplaatst worden wanneer er voldaan wordt aan specifieke beperkingen. Advertenties met gevoelige inhoud worden mogelijk niet aan iedere bezoeker getoond.

 1. Inhoud voor volwassen. De promotie van op volwassen gerichte content beperken wij. Dus u wilt adverteren voor erotische entertainment, dating-diensten, seksshops, diensten met internationale bruiden of soortgelijke onderwerpen, dan is het mogelijk dat wij de inhoud beperken of de advertentie afkeuren wanneer het niet in lijn staat met ons beleid.
  Zo keuren wij het bijvoorbeeld af wanneer u met deze content minderjarigen probeert te bereiken, de advertentie seksueel expliciete content aanbied, er sprake is van mensenhandel of wanneer er seksuele handelingen worden verricht met minderjarigen of wanneer er geen sprake is van wederzijdse goedkeuring bij seksuele handelingen.
 2. Alcohol. Wanneer u wilt adverteren met alcoholhoudende dranken is het mogelijk dat wij ons recht behouden om de content te beperken. Het wordt van u verwacht dat u op een verantwoorde wijze uw product promoot en hierbij rekening houdt met de locale wetgeving en branchenormen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om overmatig drankgebruik te promoten.
 3. Auteursrechten. Wanneer de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrecht, handelsmerken, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten kunnen wij uw advertentie afkeuren.
 4. Kansspelen en spellen. Wanneer u met een advertentie kansspelen of spellen wilt promoten is het van belang dat u zich houdt aan de toepasbare wetgeving of industrieregels van de locatie waarop uw advertentie is gericht. Ook moet er op de bestemmingspagina duidelijke informatie gegevens worden over verantwoorde deelname aan kansspelen.
  Voldoet uw advertentie niet aan de door ons gestelde eisen, dan is het mogelijk dat wij uw advertentie afkeuren.
 5. Gezondheidszorg en geneesmiddelen. De promotie van gezondheidszorg gerelateerde content beperken wij, denk hierbij aan vrij verkrijgbare geneesmiddelen, apotheken, producten en diensten gerelateerd aan vruchtbaarheid en zwangerschap en werving voor klinische proeven. Voor het promoten van dergelijke content kunt u bij ons vooraf goedkeuring vragen.

Verboden inhoud van advertenties

 1. Nagemaakte producten. Het verkopen of promoten van nagemaakte producten voorzien van een handelsmerk of logo dat (vrijwel) identiek is aan het logo of handelsmerk van iemand anders is verboden bij vipbus-huren.be.
 2. Gevaarlijke producten of diensten. Om de veiligheid van onze klanten te waarborgen is het niet toegestaan om op deze  website te adverteren met producten of diensten die schade of letsel kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan drugs, wapens, psychoactieve stoffen, apparatuur waarmee drugs gemaakt kunnen worden, explosieve stoffen, vuurwerk of tabak.
 3. Ongepaste inhoud. Wij vinden het belangrijk dat onze bezoekers zich niet beledigd of geïntimideerd kunnen voelen door de content op onze website. Om deze reden is het bij ons niet toegestaan om advertenties te plaatsen met haat, geweld, intimidatie, racisme of seksuele, politieke of religieuze intolerantie. Verder mag de inhoud van advertenties niet choqueren of leiden tot afkeer.

 

Wettelijke vereisten

U bent als adverteerder altijd verantwoordelijk voor de naleving van zowel het advertentiebeleid van vipbus-huren.be als alle toepasselijke wet- en regelgeving van de locaties waar uw advertenties worden weergegeven.

Offerte aanvragen